Radimo na širenju javnog razumevanja nauke objavljujući članke prevashodno u Politikinom Kulturnom dodatku.

Naučno-popularni članci o statistici i uzročnosti

Zloupotreba statistike u nauci Danas 28. juli 2017.

Skriveni uzroci Politika (Kulturni dodatak) 31. mart 2018.

Zašto 5 odsto Politika (Kulturni dodatak) 10. novembar 2018.

Drugačiji pogled na statistiku Politika (Kulturni dodatak) 26. januar 2019.

Populacija i reprezentativan uzorak Politika (Kulturni dodatak) 28. mart 2020.

Statistike dijagnostičkih testova Politika (Kulturni dodatak) 10. april 2020.

Statistika i uzročnost Politika (Kulturni dodatak) 30. januar 2021.

Centralno u statistici Politika (Kulturni dodatak) 27. februar 2021.

Uzročnost u medicini Politika (Kulturni dodatak) 6. novembar 2021.

Mnoštvo podataka u nauci je ozbiljan problem Danas (dodatak Nedelja) 10. septembar 2022.

Pristrasnost u razumevanju verovatnoće Politika (Kulturni dodatak) 28. januar 2023.

Svi koji piju šampanjac žive duže? Politika (Kulturni dodatak) 13. januar 2024.

Protiv statističke značajnosti Politika (Kulturni dodatak) 1. jun 2024.

Naučno-popularni članci o logici

Rasprostranjenost indukcije Politika (Kulturni dodatak) 4. juli 2020.

Milove induktivne metode Politika (Kulturni dodatak) 16. januar 2021.

Srednjoškolski udžbenik za sve nas Politika (Kulturni dodatak) 7. avgust 2021.

Naučno-popularni članci o veštačkoj inteligenciji

Demistifikacija veštačke inteligencije Politika (Kulturni dodatak) 2. mart 2019.

Ne)razuman strah od veštačke inteligencije Politika (Kulturni dodatak) 9. mart 2019.

Neznanje u veštačkoj inteligenciji Politika (Kulturni dodatak) 26. decembar 2020.

Literatura o veštačkoj inteligenciji Politika (Kulturni dodatak) 21. avgust 2021.

Naučno-popularni članci o nauci

Ko proverava naučne nalaze Politika (Kulturni dodatak) 23. septembar 2017.

Neuspesi u naučnim istraživanjima Politika (Kulturni dodatak) 6. januar 2018.

Da li su objavljeni istraživački nalazi većinom pogrešni Politika (Kulturni dodatak) 17. februar 2018.

Benigni profiteri nauke Politika (Kulturni dodatak) 10. mart 2018.

Kome danas verovati u nauci Politika (Kulturni dodatak) 5. maj 2018.

Ispravljanje grešaka u nauci Politika (Kulturni dodatak) 2. juni 2018.

Šta znamo da ne znamo u nauci Politika (Kulturni dodatak) 14. juli 2018.

Hiperprodukcijom radova do zasićenja u nauci Politika (Kulturni dodatak) 25. avgust 2018.

Nauka ne samo radi nauke Politika (Kulturni dodatak) 8. decembar 2018.

Naučno dokazano Politika (Kulturni dodatak) 26. oktobar 2019.

Posmatraj - Orijentiši se - Odluči - Pokreni Politika (Kulturni dodatak) 25. january 2020.

Orijentacija u nauci Politika (Kulturni dodatak) 1. februar 2020.

Opovrgljivost naučnih teorija Politika (Kulturni dodatak) 6. februar 2021.

Ne postoji apsolutno bezbedno Politika (Kulturni dodatak) 13. mart 2021.

Umeće prezentacije nauke Politika (Kulturni dodatak) 24. april 2021.

To se (ne) može prevesti Politika (Kulturni dodatak) 18. septembar 2021.

Zašto ne volim našu reč dokaz Politika (Kulturni dodatak) 16. oktobar 2021.

Biruni - veliki persijski naučnik Politika (Kulturni dodatak) 18. decembar 2021.

Vreme kao kvantitet i kao kvalitet Politika (Kulturni dodatak) 26. mart 2022.

Mimovi za mlađe, memi za starije Politika (Kulturni dodatak) 11. februar 2023.

Evolucija nežive materije Politika (Kulturni dodatak) 11. mart 2023.

Ispravno data pogrešna terapija Politika (Kulturni dodatak) 25. mart 2023.

Osnovno nerazumevanje nauke Politika (Kulturni dodatak) 22. juli 2023.

Amateri u nauci Politika (Kulturni dodatak) 12. avgust 2023.

Gde su naši autoriteti u naukama Politika (Kulturni dodatak) 30. septembar 2023.

Manje popularizacije nauke Politika (Kulturni dodatak) 14. oktobar 2023.

Razlikovanje naučnika od prodavaca u nauci Politika (Kulturni dodatak) 4. novembar 2023.

Zaostavština u nauci Politika (Kulturni dodatak) 25. novembar 2023.